Plan lekcji
Oddziały
3A 3B 3C 3D 3E 3F 2A 2B 2C 2E 2F 1A 1B 1C 1D
Nauczyciele
Z.Krawczak (ZK) M.Czacharowska (MC) I.Kwapisz (IK)
I.Bendyk (IB) U.Celejewska (UC) M.Dąbrowska (Ko)
K.Falkowski (KF) A.Górnik (AG) J.Gromadka (JG)
P.Kawalec (PK) D.Kazana (DK) M.Knap (KM)
T.Krawczak (TK) A.Krupa (Kr) J.Kulińska - Kusio (JK)
A.Kulpa (KA) K.Leśniak (KL) M.Łukiewicz - Szczypek (MŁ)
M.Maciuszczak (MM) E.Madej - Gacka (EM) B.Majewska (BM)
P.Malchrowicz (PM) A.Mocarska - Karwan (AM) G.Moskal (GM)
E.Muszyńska - Przybulewska (MZ) A.Oszczak (AO) M.Oziemska (MO)
A.Pośnik (AP) P.Pośnik (PP) M.Sarnecka-Zys (Sa)
A.Siennicka (SI) M.Skassa (SM) A.Sobierajewska (AS)
E.Szymaniak (ES) K.Węglarska (KW) D.Wócik (DW)
S.Wócik (SW) E.Zienta (EZ) J.Żak (JŻ)
Ł.Żelazko (ŁŻ)
Sale
2 PO 3 Religia 4 Multimedialna
5 J. angielski 9 J. polski 10 Matematyka
11 Matematyka 12 J. polski 18 Historia
19 J. angielski 20 J. angielski 22 Biologia
22a J. angielski 23 Historia 24 J. polski
25 Geografia 26 Matematyka 30 J. angielski
31 Chemia 32 J. rosyjski 33 J. polski
34 Matematyka 35 Informatyka 36 Informatyka
37 Fizyka 37a J. niemiecki 40 J. niemiecki
sgd1 WF sgd2 WF sgm WF
38 J. rosyjski